Πολίτες

Δασμοί και τα δικαιώματα των καταναλωτών

8 Δεκεμβρίου 2006
Deberes y derechos del consumidor

Οι καταναλωτές είναι μια δύναμη της ίδιας. Πρέπει να κάνουμε χρήση του μια τέτοια δύναμη για να υπερασπιστεί τα δικαιώματά μας, δικαιώματα που συνοδεύονται από μερικά καθήκοντα τα οποία πρέπει να τηρήσουμε. Δεν υπάρχει ότι […]

Ανάγνωση πλήρους άρθρου →

Σύνταγμα της Δημοκρατίας του Περού (4)

8 Δεκεμβρίου 2006
Constitución de la República del Perú (4)

Τίτλος v του η σιωπηρή συνταγματικό άρθρο 200 οι συνταγματικές εγγυήσεις: 1. Η δράση του Habeas Corpus, Ότι είναι σκόπιμο να το γεγονός ή η παράλειψη, από οποιαδήποτε αρχή, Επίσημη […]

Ανάγνωση πλήρους άρθρου →

Σύνταγμα της Δημοκρατίας του Περού (3)

8 Δεκεμβρίου 2006
Constitución de la República del Perú (3)

Τίτλος IV δομή, το κεφάλαιο ΧΙ του κράτους την άμυνα των λαών άρθρο 161 το γραφείο του Διαμεσολαβητή είναι αυτόνομη. Δημόσιοι οργανισμοί υποχρεούνται να συνεργάζονται με το γραφείο του Διαμεσολαβητή […]

Ανάγνωση πλήρους άρθρου →

Σύνταγμα της Δημοκρατίας του Περού (2)

8 Δεκεμβρίου 2006
Constitución de la República del Perú (2)

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ του νέου οικονομικού κεφαλαίου μου αρχές γενικό άρθρο 58 ιδιωτική πρωτοβουλία είναι ελεύθερη. Ασκείται σε μια κοινωνική οικονομία της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος, οι οδηγοί του κράτους […]

Ανάγνωση πλήρους άρθρου →

Σύνταγμα της Δημοκρατίας του Περού (1)

8 Δεκεμβρίου 2006
Constitución de la República del Perú (1)

ΠΡΟΟΊΜΙΟ το δημοκρατικό Κογκρέσο συστατικά, επίκληση Παντοδύναμος Θεός, υπακούοντας στις ενδείξεις της εντολής που λαός του Περού και υπενθυμίζοντας τη σφαγή όλων των γενεών που προηγούνται μας στη χώρα μας, […]

Ανάγνωση πλήρους άρθρου →

Σύνταγμα της Δημοκρατίας του Περού

8 Δεκεμβρίου 2006
Constitución de la República del Perú

Μερική κείμενο, αλλά η αλήθεια, Οι παρακάτω τίτλοι και κεφάλαια: -ΤΙΤΛΟΣ ι σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων και της κοινωνίας; -Τίτλος III που ασχολείται με το καθεστώς […]

Ανάγνωση πλήρους άρθρου →